adamusic: (jazz_hew)
[personal profile] adamusic
0513_me_3.2 Любі друзі френди!
Кого, як і мене, цікавить добра музика, я намагатимусь ділитися інформацією про неї на цій сторінці adamusic.dreamwidth.org, яка присвячена саме музиці: новинкам, що з'являюцця постійно по усьому світі і тим альбомам, що виходили раніше, але являють собою певне музичне явище. Тут можна ознайомитись із альбомами та збірками, послухати їх та дізнатися про те, де можна дістати ці альбоми для своєї музичної колекції.

Серед музики, яку я люблю є, переважно, джаз у всіх його проявах і напрямках (acid, blues, bossa nova, café, chillout, downtempo, easy listening, future, instrumental, lounge, nu jazz, vocal, тощо) і класичні композиції.
Так що, ласкаво прошу на adamusic.dreamwidth.org, а також на нашу сторінку adaMusic у facebook :-)

Приєднуйтесь і долучайтесь, буду щиро радий бути у компанії меломанів, що також поділяють любов до гарної музики. До речі, на Last.fm мене можна знайти також як adamnet21.

Якщо вас зацікавив якийсь альбом із колекції чи є якісь інші питання, пишіть нам у каментах до цього посту, на fb-сторінці або на електронну пошту adamnet@ukr.net

Сподіваюсь на ваше розуміння і прихильне ставлення)

Щиро ваш,

adam.net
www.hitwebcounter.com
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

adamusic: (Default)
adaMusic

October 2017

S M T W T F S
123 4567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 12:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios